Plan Dnia

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 7.00-17.30

Dzieci podzielone są na pięć grup wiekowych:

  • I grupa – 3-latki
  • II grupa – 3-4 latki
  • III grupa – 4-latki
  • IV grupa – 5-6 latki
  • V grupa – 5-latki

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. W grupach trzylatków dodatkowo pomagają panie, które służą pomocą nauczycielce.

Zajęcia dodatkowe (niepłatne):

zajęcia umuzykalniające, zajęcia matematyczne

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Godziny zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wywieszone są na tablicy w szatni.