Plan Dnia

Dzieci podzielone są na pięć grup wiekowych:

  • I grupa   – 3-latki
  • II grupa  – 4-latki
  • III grupa – 5-latki
  • IV grupa – 4 - 5-latki
  • V grupa   – 6-latki

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. W grupach trzylatków pomagają panie, które służą pomocą nauczycielce.

Zajęcia dodatkowe (niepłatne):

  • zajęcia umuzykalniające;
  • zajęcia matematyczne;
  • zajęcia sportowe;
  • jęz. angielski.

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Godziny zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wywieszone są na tablicy w szatni.