Strona główna

 

Witamy na stronie

Przedszkola nr 105 "Wesoła Stopiątka"       

    

Dzisiaj na tablicy

OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny tj. od 10 do 23 maja 2024 r.

Stawka żywieniowa za dzień wynosi: 15,00 zł

Opłaty za dyżur wakacyjny należy dokonać w terminie: od 10 do 23 maja 2024 r. na rachunek DBFO Bielany nr 76 1030 1508 0000 0005 5019 7057.

W tytule wpłaty proszę wpisać:
1. imię i nazwisko dziecka
2. opłata za dyżur wakacyjny

Brak wpłaty lub wniesienie jej po wyznaczonym terminie, spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych na dyżur wakacyjny.